פינטק משנה את כללי המשחק

בשנים האחרונות מתחוללים שינויים מהירים מאוד בתחומי שירותי הביטוח, ניהול הנכסים והפיננסיים המסורתיים. השילוב שבין שיפורים טכנולוגיים ומודלים עסקיים חדשים מציב בפני הענפים אתגרים משמעותיים בדרך לשמירה על תחרותיות, ומצד שני מעניקים הזדמנויות חדשות ליצירה של צמיחה וערך. בתעשיית הפינטק עושים שימוש בכלים אנליטיים מגוונים, בטכנולוגיות ואלגוריתמים על מנת לאסוף ולבדוק נתונים בכמויות נרחבות, במטרה…